Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Hướng dẫn tô màu kết quả tính trong Excel 2013

Trong các phép tính, hàm của excel khi ra kết quả sẽ cho hàng loạt kết quả tăng giảm, âm dương khác nhau, làm thế nào để khi nhìn vào bảng kết quả chúng ta thấy được tổng quan và cần lưu ý xem xét kết quả nào ?

Ví dụ như mình theo dõi kết quả thứ hạng google của từ khóa hàng ngày thì khi thứ hạng từ khóa tăng giảm làm sao để đánh dấu và chỉ cần nhìn sơ qua bảng là có thể thấy cái nào tăng, cái nào giảm và tăng giảm nhiều hay ít

Chúng ta sẽ dùng chức năng Conditional Formatting

Chọn vùng cần tô màu sau đó vào Home -> Conditional Formatting

Hướng dẫn tô màu kết quả tính trong Excel 2013
Share:

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Được tạo bởi Blogger.

Tìm kiếm Blog này

Followers