Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

Địa điểm bắn pháo hoa tết 2014 Dương Lịch tại Hồ Chí Minh (Sài Gòn)

Đến nay, phương án bắn pháo hoa chào mừng Tết Dương lịch 2014 được chốt lại là bắn tầm cao ở 1 điểm duy nhất là tại đường hầm sông Sài Gòn.

[caption id="attachment_252" align="aligncenter" width="600"]Địa điểm bắn pháo hoa tết 2014 Dương Lịch tại Hồ Chí Minh (Sài Gòn) Địa điểm bắn pháo hoa tết 2014 Dương Lịch tại Hồ Chí Minh (Sài Gòn)[/caption]
Share:

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Được tạo bởi Blogger.

Tìm kiếm Blog này

Followers