Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

MẸO đóng đinh an toàn không bị búa đóng vào tay

Nếu bạn có 1 cây kìm để kẹp cây đinh đóng thì còn gì phải bàn nữa. Khi không có cây kìm thì bạn dùng cái gì để kẹp cây đinh khi đóng? Dùng tay thì khả năng đóng bạc búa vào ngón tay cũng khá cao. Vậy bạn hãy lấy 1 chiếc lược để kìm cây đinh cần đóng lại :)

 
Share:

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Được tạo bởi Blogger.

Tìm kiếm Blog này

Followers