Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Rót sữa đúng cách để không bị đổ

Trước giở bạn có bao giờ khui hộp sữa giấy loại bên dưới chưa ? và cách bạn rót là thế nào ? đơn giản hãy để cái miệng hộp sữa lên phía trên sẽ không bị văn sữa ra ngoài do áp lực sữa từ bên trong ! :)

[caption id="attachment_390" align="aligncenter" width="400"]Rót sữa đúng cách để không bị đổ Rót sữa đúng cách để không bị đổ[/caption]
Share:

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Được tạo bởi Blogger.

Tìm kiếm Blog này

Followers