Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Tình Đầu Khó Phai Tập 47 , 48 – 24/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

Tình Đầu Khó Phai Tập 47 , 48 – 24/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD


Tình Đầu Khó Phai Tập 47 – 24/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=WYvrZUbtUPo"]

Tình Đầu Khó Phai Tập 48 – 24/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=yIkR_mAK-zE"]
Share:

Tình Đầu Khó Phai Tập 45 , 46 – 23/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

Tình Đầu Khó Phai Tập 45 , 46 – 23/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD


Tình Đầu Khó Phai Tập 45 – 23/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=MVxmmxBS1fE"]

Tình Đầu Khó Phai Tập 46 – 23/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=PMYtRwI41Go"]
Share:

Tình Đầu Khó Phai Tập 43 , 44 – 22/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

Tình Đầu Khó Phai Tập 43 , 44 – 22/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD


Tình Đầu Khó Phai Tập 43 – 22/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=8Cz5LuWqGPs"]

Tình Đầu Khó Phai Tập 44 – 22/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=gZU3CeNBIw0"]
Share:

Vừa Đi Vừa Khóc Tập 15 (22/4/2014) – VTV3 – Full HD – Vũ Ngọc Đãng

Vừa Đi Vừa Khóc Tập 15 (22/4/2014) – VTV3 – Full HD – Vũ Ngọc Đãng


[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=l460_rV4Xmg"]

Vừa Đi Vừa Khóc Tập 15 (22/4/2014) – VTV3 – Full HD – Vũ Ngọc Đãng

Share:

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Vừa Đi Vừa Khóc Tập 14 (21/4/2014) – VTV3 – Full HD – Vũ Ngọc Đãng

Vừa Đi Vừa Khóc Tập 14 (21/4/2014) – VTV3 – Full HD – Vũ Ngọc Đãng

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=Wh4jwGCih-M"]

Vừa Đi Vừa Khóc Tập 14 (21/4/2014) – VTV3 – Full HD – Vũ Ngọc Đãng
Share:

Tình Đầu Khó Phai Tập 41 , 42 – 21/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

Tình Đầu Khó Phai Tập 41 , 42 – 21/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD


Tình Đầu Khó Phai Tập 41 – 21/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="http://www.youtube.com/watch?v=QQnvXecgoLE"]

Tình Đầu Khó Phai Tập 42 – 21/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="http://www.youtube.com/watch?v=jqVtmxzDHxU"]
Share:

Tình Đầu Khó Phai Tập 39 , 40 – 20/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

Tình Đầu Khó Phai Tập 39 , 40 – 20/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD


Tình Đầu Khó Phai Tập 39 – 20/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="http://www.youtube.com/watch?v=C-bE76B66pk"]

Tình Đầu Khó Phai Tập 40 – 20/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="http://www.youtube.com/watch?v=ekmn0Cj25d8"]
Share:

Tình Đầu Khó Phai Tập 37 , 38 – 19/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

Tình Đầu Khó Phai Tập 37 , 38 – 19/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD


Tình Đầu Khó Phai Tập 37 – 19/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="http://www.youtube.com/watch?v=CcDDWzpu2XQ"]

Tình Đầu Khó Phai Tập 38 – 19/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="http://www.youtube.com/watch?v=gKN20m02fhQ"]
Share:

Tình Đầu Khó Phai Tập 35 , 36 – 18/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

Tình Đầu Khó Phai Tập 35 , 36 – 18/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD


Tình Đầu Khó Phai Tập 35 – 18/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="http://www.youtube.com/watch?v=RQ6T66mJqsw"]

Tình Đầu Khó Phai Tập 36 – 18/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="http://www.youtube.com/watch?v=Eae-D0avc8U"]
Share:

Tình Đầu Khó Phai Tập 33 , 34 – 17/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

Tình Đầu Khó Phai Tập 33 , 34 – 17/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD


Tình Đầu Khó Phai Tập 33 - 17/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="http://www.youtube.com/watch?v=v80Zhnv-dcc"]

Tình Đầu Khó Phai Tập 34 – 17/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="http://www.youtube.com/watch?v=NdVhbAoj88c"]
Share:

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

WordPress 3.9 "Smith" có gì mới ?

Phiên bản 3.9 của WordPress, có tên là "Smith" trong danh dự của organ jazz  Jimmy Smith , hiện có sẵn  để tải về  hoặc cập nhật trong bảng điều khiển WordPress của bạn. Phát hành này có một số cải tiến mà chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích.Wordpress 3.9 Cải thiện chỉnh sửa hình ảnh


Các biên tập hình ảnh cập nhật có cải thiện tốc độ, khả năng tiếp cận và hỗ trợ điện thoại di động. Bạn có thể dán vào trình soạn thảo trực quan từ xử lý văn bản của bạn mà không lãng phí thời gian để làm sạch phong cách lộn xộn. (Vâng, chúng ta đang nói về bạn, Microsoft Word.)


editorChỉnh sửa hình ảnh dễ dàng


Với truy cập nhanh hơn vào các công cụ cắt và xoay, bây giờ là dễ dàng hơn nhiều để chỉnh sửa hình ảnh của bạn trong khi chỉnh sửa bài viết. Bạn cũng có thể mở rộng hình ảnh trực tiếp trong trình soạn thảo để tìm thấy chỉ là phù hợp với quyền.


chinh sua hinh anhKéo và thả các hình ảnh của bạn


Tải lên hình ảnh của bạn dễ dàng hơn bao giờ hết.Chỉ cần lấy chúng từ máy tính để bàn của bạn và thả chúng vào trong trình biên tập.


keo tha hinh anhXem trước bộ sưu tập


Phòng trưng bày hiển thị một mạng lưới đẹp của hình ảnh ngay trong trình soạn thảo, giống như họ làm trong bài đăng của bạn.


bo suu tap


Hình ảnh có phòng trưng bày; bây giờ chúng tôi đã thêm âm thanh đơn giản và danh sách nhạc video, do đó bạn có thể giới thiệu âm nhạc và clip của bạn.Trực tiếp phụ tùng và tiêu đề xem trước


[youtube_sc url="http://youtu.be/p4zU6S8XcwA"]


Thêm, chỉnh sửa, và sắp xếp lại các vật dụng trang web của bạn ngay trong Customizer chủ đề. Không "tiết kiệm và bất ngờ" - xem trước những thay đổi của bạn sống và chỉ lưu lại khi bạn đã sẵn sàng.


Công cụ hình ảnh tiêu đề cũng được cải thiện cho phép bạn tải lên, cắt, và quản lý các tiêu đề trong khi tùy biến chủ đề của bạn.Tuyệt đẹp trình duyệt chủ đề mới


Tìm kiếm một chủ đề mới cần được dễ dàng và vui vẻ. Đánh mất chính mình trong việc cung cấp vô hạn của tự do chủ đề WordPress.org với trình duyệt chủ đề mới đẹp.


theme wordpress moi


Nguồn : http://wordpress.org/news/2014/04/smith/


www.limecanvas.com

Share:

Tình Đầu Khó Phai Tập 31 32 – 16/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

Xem Phim Tình Đầu Khó Phai

Tình Đầu Khó Phai Tập 31 – 16/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=n8llW-SyipE"]

Tình Đầu Khó Phai Tập 32 – 16/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=XMpSV0_q35s"]
Share:

Tình Đầu Khó Phai Tập 29 30 – 15/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

Xem Phim Tình Đầu Khó Phai

Tình Đầu Khó Phai Tập 29 – 15/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=uPfDXG2vqpo"]

Tình Đầu Khó Phai Tập 30 – 15/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=NX-QLE_Uzcw"]
Share:

Tình Đầu Khó Phai Tập 27 Tập 28 – 14/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

Phim Tình Đầu Khó Phai

Tình Đầu Khó Phai Tập 27 – 14/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=lDpFvuYTC4I"]

Tình Đầu Khó Phai Tập 28 – 14/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=ePz2rJLP4Gc"]
Share:

Vừa Đi Vừa Khóc Tập 13 (15/4/2014) – VTV3 – Full HD – Vũ Ngọc Đãng

Vừa Đi Vừa Khóc Tập 13 (15/4/2014) – VTV3 – Full HD – Vũ Ngọc Đãng

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=nGzjzG7sD48" autoplay="1"]

Vừa Đi Vừa Khóc Tập 13 (15/4/2014) – VTV3 – Full HD – Vũ Ngọc Đãng

Phát vào 21h15 ngày thứ 3 – 15/04/2014

Tìm Kiếm :

vua di vua khoc

phim vua di vua khoc

xem phim vua di vua khoc tap13

vua di vua khoc tap 13

vua di vua khoc vtv3 tap 13

Youtube.com

Share:

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

Vừa Đi Vừa Khóc Tập 12 (14/4/2014) – VTV3 – Full HD – Vũ Ngọc Đãng

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=Eax_-HTSoyA" autoplay="1"]

Vừa Đi Vừa Khóc Tập 12 (14/4/2014) – VTV3 – Full HD – Vũ Ngọc Đãng

Phát vào 21h15 ngày thứ 2 – 14/04/2014

Tìm Kiếm :

vua di vua khoc

phim vua di vua khoc

xem phim vua di vua khoc tap12

vua di vua khoc tap 12

vua di vua khoc vtv3 tap 12
Share:

Tình Đầu Khó Phai Tập 25 , Tập 26 – 13/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

Tình Đầu Khó Phai – THVL1 Đài Truyền Hình Vĩnh Long Lồng Tiếng

Tình Đầu Khó Phai Tập 25 – 13/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=82JNgC6_w3g"]

Tình Đầu Khó Phai Tập 26 – 13/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=7A0maD-5zag"]
Share:

Mẫu Hướng Dẫn Cách viết, lập DỰ ÁN KINH DOANH

Một dự án kinh doanh có thành công hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nhưng yếu tố tiên quyết và không thể thiếu là Viết / Lập Dự Án Kinh Doanh. Đây là bước khởi đầu quan trọng cho biết hướng đi của cả dự án và các bước thực hiện. Một khi đã có được bảng kế hoạch của dự án thì bạn sẽ không phải mất thời gian suy nghĩ là bước tiếp theo cần phải làm gì ? Và không bị đi lệch hướng dự án .


Mình xin hướng dẫn cách để viết dự án kinh doanh hiệu quả mà mình tổng hợp từ Internet.
[caption id="attachment_626" align="aligncenter" width="758"]Mẫu Hướng Dẫn Cách viết, lập DỰ ÁN KINH DOANH Mẫu Hướng Dẫn Cách viết, lập DỰ ÁN KINH DOANH[/caption]

Một hướng dẫn chuẩn bị dự án kinh doanh rất có hiệu quả được áp dụng khá thành công trong nhiều lĩnh vực.


Không nên xem nhẹ phần tóm tắt dự án


Phần tóm tắt dự án (Executive Summary) là một trong những phần quan trọng nhất của một kế hoạch kinh doanh. Đây sẽ là phần được đọc và phân tích đầu tiên bởi những người thẩm định, đồng thời cũng là nhà đầu tư tương lai.


Thử hình dung nếu bản kế hoạch kinh doanh của bạn nằm trong số hàng chục dự án đang kêu gọi đầu tư, thì yếu tố thu hút sự chú ý của người đọc ngay từ đầu đóng vai trò rất quan trọng. Các dự án có phần tóm tắt thuyết phục và rõ ràng sẽ lôi cuốn người đọc tiếp tục tập trung xem xét thêm các phần sau của dự án.


Thông thường phần tóm tắt dự án không dài quá hai trang chứa đựng những điểm chắt lọc, chủ yếu nhất của tất cả các phần còn lại của dự án. Trong phần tóm tắt, bạn nên đưa vào những con số tài chính mà theo bạn sẽ gây ấn tượng nhất đối với các nhà đầu tư về hiệu quả kinh doanh mà dự án mang lại.


Ngoài ra, phần này nên có thêm ba mục nhỏ gồm:
  • (i) Mục tiêu - Objectives: nêu ra những mục tiêu tài chính và phi tài chính mà dự án nhắm đến (doanh thu, tỷ suất lợi nhuận, hiệu quả sản xuất…).

  • (ii) Nhiệm vụ - Mission: những hình ảnh mà công ty muốn tạo ra đối với khách hàng, những giá trị mà dịch vụ/sản phẩm của công ty sẽ mang lại cho khách hàng, những cam kết mà công ty sẽ thực hiện...

  • (iii) Yếu tố thành công - Keys to success: những khác biệt mà công ty sẽ đem lại so với các đối thủ cạnh tranh, những yếu tố nhằm đảm bảo mục tiêu đưa ra sẽ đạt được.


Phần tóm tắt dự án nên được viết cuối cùng sau khi các phần khác của bản kế hoạch kinh doanh đã được hoàn thiện. Bởi vì lúc này người viết biết rõ dự án của mình có những điểm trọng yếu gì và sẽ dễ tóm tắt những gì mình đã viết ra hơn là tóm tắt những gì chưa được viết rõ ràng.


Đừng quá sa đà vào lĩnh vực chuyên môn của mình


Trong các bản kế hoạch tham gia dự thi, một trong những thiếu sót thường gặp nhất là người viết quá sa đà vào lĩnh vực chuyên môn của mình.


Chẳng hạn, nếu người viết có kinh nghiệm về tiếp thị kinh doanh thì mảng phân tích thị trường và nhu cầu sản phẩm của họ rất chi tiết, trong khi đó ở các phần dự đoán tài chính, nguồn vốn thực hiện dự án lại không được viết rõ ràng và mạch lạc, các quy trình kỹ thuật sản xuất, nguồn nguyên liệu đầu vào lại bị xem nhẹ.


Ngược lại, nếu người viết có kiến thức kỹ thuật chuyên môn về sản phẩm mình dự định cung cấp thì họ lại quá chuyên tâm về chi tiết kỹ thuật của sản phẩm mà không đánh giá được nhu cầu thị trường, các đối thủ cạnh tranh và phân khúc họ muốn nhắm vào.


Dù ý tưởng của bạn rất hay, nhưng khi viết bản kế hoạch kinh doanh, bạn đừng quên một nhân tố rất quan trọng: con người triển khai dự án - khả năng của đội ngũ quản lý điều hành. Đây chính là một trong những yếu tố thuyết phục nhà đầu tư bỏ vốn vào dự án của bạn. Chính vì thế mà trong bản kế hoạch kinh doanh, bạn nên có phần giới thiệu về khả năng và kinh nghiệm của người viết hoặc những người tham gia dự án, thay vì chỉ có một số thông tin về sơ đồ tổ chức của dự án và mức lương dự tính cho các vị trí tương ứng.


Để thuyết phục các nhà đầu tư, một bản kế hoạch kinh doanh cần những yếu tố gì? Một bản kế hoạch kinh doanh hoàn thiện cần phải đảm bảo các phần sau:
  • (i) Sản phẩm, dịch vụ: mô tả sản phẩm, dịch vụ mà công ty sẽ cung cấp, chú trọng vào lợi ích mà khách hàng sẽ nhận được khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của mình.

  • (ii) Phân tích thị trường: là phần trọng yếu mà từ đó người viết (cũng như người đọc) có thể xác định được phân khúc thị trường, tiềm năng phát triển, nhu cầu khách hàng, cách thức tiếp cận khách hàng, tình hình các đối thủ cạnh tranh…

  • (iii) Chiến lược thực hiện: ở mức tối thiểu thường bao gồm các chiến lược tiếp thị, quảng bá, và bán hàng; nên bao gồm những cột mốc về ngày tháng và chi phí.

  • (iv) Đội ngũ quản lý: phần này rất được nhà đầu tư chú trọng, bao gồm một sơ đồ tổ chức, sơ lược về năng lực của những người tham gia dự án, xác định những kỹ năng còn thiếu sót và chiến lược bổ trợ những thiếu sót ấy, cuối cùng là kế hoạch nhân sự ở cấp lãnh đạo.

  • (v) Phân tích tài chính: các báo cáo dự toán ở mức tối thiểu về kết quả kinh doanh, cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ cho 3-5 năm, ngoài ra có thể phân tích thêm về thời điểm hòa vốn hoặc các chỉ tiêu tài chính cơ bản.


Một bản kế hoạch kinh doanh thường không đòi hỏi người viết phải trau chuốt về ngôn từ nên các ý chính có thể được viết dưới dạng gạch đầu dòng miễn sao bảo đảm yếu tố rõ ràng mạch lạc. Ngoài ra để làm phong phú và tăng tính hấp dẫn, dễ hiểu của bản kế hoạch, bạn có thể sử dụng hình ảnh, đồ thị và bảng biểu để minh họa cho ý tưởng của mình.
[caption id="attachment_627" align="aligncenter" width="492"]Biểu đồ, đồ thị giúp dự án dể hiểu hơn Biểu đồ, đồ thị giúp dự án để hiểu hơn[/caption]

Sau khi viết dự án xong thì phần khá quan trọng tiếp theo là bạn phải tóm tắt dự án để trình bày cho chủ đầu tư xem. Bước này quyết định rất lớn đến việc nhà đầu tư có chấp nhận bỏ tiền vào dự án của bạn hay không ? Một bảng báo cáo rõ ràng, từ câu từ, hình ảnh minh họa, các biểu đồ được tóm tắt lại trên file trình chiếu để bạn có thể trình bày dự án kinh doanh thuyết phục nhà đầu tư.

Ở đây mình có 1 mẫu bản trình bày khá tổng quát : Các bạn download về tại đây


Chúc các bạn hoàn thành tốt công việc và có nhiều dự án kinh doanh được thông qua và thật thành công với dự án của mình nhé. Kiếm tiền thật nhiều nhé :)

tien

Nguồn : http://www.lapduandautu.com/lap-du-an-dau-tu/25-mot-cach-viet-du-an-kinh-doanh-hieu-qua.html

Share:

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

Tình Đầu Khó Phai Tập 23 , Tập 24 – 12/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

Tình Đầu Khó Phai Tập 23 – 12/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="http://www.youtube.com/watch?v=QrHZIOeO9lw"]

Tình Đầu Khó Phai Tập 24 – 12/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="http://www.youtube.com/watch?v=y1IJu5f-0S8"]
Share:

Tình Đầu Khó Phai Tập 21 , Tập 22 – 11/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

Tình Đầu Khó Phai Tập 21 – 11/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="http://www.youtube.com/watch?v=joZDkqrGwTw"]

Tình Đầu Khó Phai Tập 22 – 11/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="http://www.youtube.com/watch?v=mVnLGxP-Qz8"]
Share:

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Chơi game FLAPPY 2048 trên máy tính

Chắc hẳn bạn đã biết game Flappy Bird HOT đến mức độ nào trong thời gian qua. Cộng với độ HOT của game 2048 hiện tại cho ra đời phiên bản Flappy 2048


Cách chơi Flappy 2048 : Nhấn phím bất kỳ để ô số Tránh các cây cột , mỗi cây cột là 1 điểm và làm thế nào để đạt 2048 điểmBẤM ĐÂY CHƠI FLAPPY 2048


Ảnh minh họa :


Chơi game FLAPPY 2048 trên máy tính

Share:

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Tình Đầu Khó Phai Tập 19 , Tập 20 – 10/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

Tình Đầu Khó Phai Tập 19  – 10/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="http://www.youtube.com/watch?v=3zpRa7gtBTU"]

Tình Đầu Khó Phai Tập 20 – 10/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="http://www.youtube.com/watch?v=vtGhVHsAkDU"]
Share:

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Tình Đầu Khó Phai Tập 17 , Tập 18 – 9/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

Tình Đầu Khó Phai Tập 17 – 9/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=ZHl2ROrPMns"]

Tình Đầu Khó Phai Tập 18 – 9/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=GFeOCp7wey8"]
Share:

Khoa học chứng minh nhiều lợi ích của DẦU DỪA đối với sức khỏe con người

Trong một nghiên cứu về tác dụng của dầu dừa lên động vật được công bố gần đây, các nhà nghiên cứu đã đưa ra kết luận sơ bộ về khả năng dinh dưỡng của chất béo trong dừa đối với con người. Theo đó, dầu dừa có chứa các loại acid béo chuỗi trung bình nên cơ thể có thể dễ dàng hấp thu hơn. Ngoài ra, dầu dừa còn có khả năng ngăn chặn sự tích tụ của loại protein gây ra bệnh Elzheimer trên tế bào thần kinh.Trưởng nhóm nghiên cứu chương trình dinh dưỡng quốc gia tại Sở nông nghiệp Beltsville, David M. Klurfeld cho biết rằng chất béo chứa trong dừa là tốt cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, ông khuyến cáo mỗi người cần sử dụng một lượng vừa phải để đạt được hiệu quả dinh dưỡng tốt nhất.

Trong một số tuyên bố trước đây cho thấy dầu dừa chứa hàm lượng chất béo bão hòa cao nên có tác động tốt đến sức khỏe của con người. Các công ty dầu dừa tuyên bố nó là một loại thực phẩm dinh dưỡng có khả năng bổ sung năng lượng cho người dùng. Một nghiên cứu gần đây càng cho thấy lợi ích của việc sử dụng dầu dừa. Theo nghiên cứu được thực hiện trên chuột bạch, dầu dừa có khả năng bảo vệ tế bào thần kinh chuột chống lại sự tích tụ các protein gây ra bệnh Alzheimer.

Theo dữ liệu dinh dưỡng thực phẩm từ bộ nông nghiệp Hoa Kỳ, 1 muỗng canh dầu dừa có chứa khoảng 12 gam chất béo bão hòa, tương đương với 7 gam bơ. Một nghiên cứu cho thấy những người dân tại vùng đảo thuộc khu vực Nam Thái Bình Dương có tỷ lệ bệnh tim thấp nhờ sử dụng nhiều dầu dừa mỗi năm.

Tuy nhiên, theo George Blackburn, phó giám đốc bộ phận dinh dưỡng thuộc Đại học Y Harvard tại Cambriedg cho biết kết quả thống kê trên vẫn chưa đủ tính phổ quát do vấn đề sức khỏe của các cư dân trên đảo vẫn còn phụ thuộc vào rất nhiều hoạt động khác. Thêm vào đó chế độ ăn uống tại đây cũng hoàn toàn khác so với các nơi khác. Dù vậy, về mặt lý thuyết thì dầu dừa vẫn tốt cho sức khỏe con người hơn so với bơ hay chát béo động vật vì nó không chứa cholesterol.

Theo Glen D. Lawrence, giáo sư hóa - sinh vật học thuộc Đại học Long Island tại Brooklyn cho biết, thành phần chất béo trong dầu dừa là một chuỗi acid béo trung bình (medium-chain fatty acids) dựa trên số lượng nguyên tử carbon trong mạch. Trong khi đó, hầu hết chất béo mà người Mỹ đang tiêu thụ đều có cấu trúc phân tử dạng chuỗi dài.

Các nhà nghiên cứu cho biết, mức độ dài hay ngắn trong chuỗi carbon của acid béo có ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian hấp thu. Theo đó, acid có chuỗi càng ngắn thì thời gian hấp thu càng nhanh do cơ thể sẽ đốt cháy nó nhanh hơn. Do đó, các nhà khoa học cho rằng các loại acid béo chuỗi trung bình và ngắn sẽ tốt cho hoạt động của các vận động viên hơn.

Giáo sư Lawrence cho trong dầu dừa còn bao gồm acid lauric, một loại acid có khả năng tiêu diệt nhiều loại virus và vi khuẩn trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, ông vẫn chưa có tài liệu chứng minh nó có tác dụng tương tự khi được tiêu hóa trong cơ thể con người hay không.

Trong một nghiên cứu gần đây được đăng trên tạp chí bệnh Alzheimer, các nhà khoa học Canada đã nhận thấy rằng dầu dừa có khả năng bảo vệ tế bào não chuột khỏi ảnh hưởng độc hại của protein amyloid. Đây là loại protein tích tụ trong não bộ của những bệnh nhânh Alzheimer.

Hiện nay trên thế giới, dầu dừa thường được được xuất khẩu từ các nước nhiệt đới dưới dạng nước cốt dừa hoặc dừa cơm dừa. Theo một số chuyên gia trong ngành thì nước cốt dừa hay cơm dừa sẽ mất hết các hương vị ban đầu sau quá trình tinh chế thành dầu dừa. Dù vậy, các nghiên cứu trên đều được thực hiện trên dầu dừa và cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa có nghiên cứu cho thấy nước cốt dừa thì có hiệu quả hơn so với dầu dừa tinh chế. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể dễ dàng tìm thấy cả 2 sản phẩm này tại các cửa hàng.

Theo WSJ , Tinhte.vn

Share:

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Tình Đầu Khó Phai Tập 15 , Tập 16 – 8/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

Tình Đầu Khó Phai Tập 15 – 8/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="http://www.youtube.com/watch?v=Dr_mtiPHFJk"]

Tình Đầu Khó Phai Tập 16 – 8/4/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="http://www.youtube.com/watch?v=ykuYVVEQWhc"]
Share:

Vừa Đi Vừa Khóc Tập 11 (8/4/2014) – VTV3 – Full HD – Vũ Ngọc Đãng

[youtube_sc url="http://www.youtube.com/watch?v=uywFnjVjhRs"]

Vừa Đi Vừa Khóc Tập 10 (7/4/2014) – VTV3 – Full HD – Vũ Ngọc Đãng

Phát vào 21h15 ngày thứ 3 – 08/04/2014

Tìm Kiếm :

vua di vua khoc

phim vua di vua khoc

xem phim vua di vua khoc tap11

vua di vua khoc tap 11

vua di vua khoc vtv3 tap 11
Share:

Khánh Bình - Người Bán Phở hát cả Giọng NAM và Giọng NỮ

Khánh Bình (Người Bí Ẩn) - Người Bán Phở hát cả Giọng NAM và Giọng NỮ

Video Clip Khánh Bình (Người Bí Ẩn) - Người Bán Phở hát cả Giọng NAM và Giọng NỮ
[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=F8romICCQoA"]

Người đi ngoài Phố - Khánh Bình giọng nữ

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=5pEK_4-GuN4"]

Chiều Qua phà hậu Giang Khánh Bình hát giọng Phi Nhung ( Nam hát giọng NỮ )

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=WzI2_SQF_0c"]

Khánh Bình hát live giọng nam / giọng nữ

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=blnCqclli20"]

Khánh Bình - Hát giọng cổ "Dòng Sông Quê Em" với giọng nữ rất bùi

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=yMu_2yvooiE"]

Khánh Bình - Chim Trắng Mồ Côi (hát giọng Tuấn Vũ và Lệ thủy)

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=yXJOVFXyx8Y"]
Share:

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

Vừa Đi Vừa Khóc Tập 10 (7/4/2014) – VTV3 – Full HD – Vũ Ngọc Đãng

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=mHlWL3GNF7U"]

Vừa Đi Vừa Khóc Tập 10 (7/4/2014) – VTV3 – Full HD – Vũ Ngọc Đãng

Phát vào 21h15 ngày thứ 2 – 07/04/2014

Tìm Kiếm :

vua di vua khoc

phim vua di vua khoc

xem phim vua di vua khoc tap10

vua di vua khoc tap 10

vua di vua khoc vtv3 tap 10
Share:

Tình Đầu Khó Phai Tập 13 , Tập 14 – 7/04/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

Tình Đầu Khó Phai Tập 13 – 7/04/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="http://www.youtube.com/watch?v=dbm8JhUr72U"]

Tình Đầu Khó Phai Tập 14 – 7/04/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="http://www.youtube.com/watch?v=6QCBARa667A"]
Share:

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Tình Đầu Khó Phai Tập 11 , Tập 12 – 6/04/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

Tình Đầu Khó Phai Tập 11 – 6/04/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="http://www.youtube.com/watch?v=ctHq6ZI7dSE"]

Tình Đầu Khó Phai Tập 12 – 6/04/2014 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="http://www.youtube.com/watch?v=yq8xlWYgkOk"]
Share:

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Tình Đầu Khó Phai Tập 9 , Tập 10 – 5/04/2014 - THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

Tình Đầu Khó Phai Tập 9 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="http://www.youtube.com/watch?v=M-gEaO6wFgs"]

Tình Đầu Khó Phai Tập 10 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="http://www.youtube.com/watch?v=TYCTpDxHPbI"]
Share:

Tình Đầu Khó Phai Tập 7 , Tập 8 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

Tình Đầu Khó Phai Tập 7 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="http://www.youtube.com/watch?v=9XsX8d5hGik"]

Tình Đầu Khó Phai Tập 8 – THVL 1 Lồng Tiếng – Full HD

[youtube_sc url="http://www.youtube.com/watch?v=ikPKf-9sg1c"]
Share:

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Điện thoại nào có pin dùng lâu nhất ?

Với thời gian sử dụng lên tới 107 giờ (hơn 4 ngày), Lumia 1520 đã bỏ xa vị trí á quân của G Flex. Lumia 1520 cũng là một trong những phablet cao cấp và hấp dẫn nhất trên thị trường với giá bán 12,99 triệu đồng. Smatphone đầu bảng của tên tuổi Phần Lan sở hữu màn hình 6 inch Full HD, chip 4 nhân, camera 20,7 megapixel với khả năng chụp hình ấn tượng, đi kèm pin dung lượng 3.400 mAh.

[caption id="attachment_533" align="aligncenter" width="485"]Xếp hạng smartphone có pin tốt nhất hiện nay của GSM Arena Xếp hạng smartphone có pin tốt nhất hiện nay của GSM Arena[/caption]
Share:

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Được tạo bởi Blogger.

Tìm kiếm Blog này

Followers