Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Khánh Bình - Người Bán Phở hát cả Giọng NAM và Giọng NỮ

Khánh Bình (Người Bí Ẩn) - Người Bán Phở hát cả Giọng NAM và Giọng NỮ

Video Clip Khánh Bình (Người Bí Ẩn) - Người Bán Phở hát cả Giọng NAM và Giọng NỮ
[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=F8romICCQoA"]

Người đi ngoài Phố - Khánh Bình giọng nữ

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=5pEK_4-GuN4"]

Chiều Qua phà hậu Giang Khánh Bình hát giọng Phi Nhung ( Nam hát giọng NỮ )

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=WzI2_SQF_0c"]

Khánh Bình hát live giọng nam / giọng nữ

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=blnCqclli20"]

Khánh Bình - Hát giọng cổ "Dòng Sông Quê Em" với giọng nữ rất bùi

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=yMu_2yvooiE"]

Khánh Bình - Chim Trắng Mồ Côi (hát giọng Tuấn Vũ và Lệ thủy)

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=yXJOVFXyx8Y"]
Share:

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Được tạo bởi Blogger.

Tìm kiếm Blog này

Followers