Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Nhấn Ctrl+Enter để thêm nhanh đuôi .COM cho tên miền bạn cần gõ

Ngoài ra, bạn có thể nhấn “Shift + Enter” để chèn đuôi “.net” và “Shift + Ctrl + Enter” để chèn đuôi “.org”. Thủ thuật tiện lợi này áp dụng cho cả ba trình duyệt Chrome, Firefox và Opera.
Share:

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Được tạo bởi Blogger.

Tìm kiếm Blog này

Followers