Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Virus Ebola Nguy Hiểm thế nào ?

Virus Ebola nguy hiểm bởi nếu tiếp xúc với bất kỳ loại dịch, chất tiết nào của bệnh nhân đều có thể lây, thậm chí chỉ cần chạm phải cơ thể người bệnh. Virus này không phát tán qua không khí.

D8o62

[caption id="attachment_1410" align="aligncenter" width="981"]Virus Ebola Nguy Hiểm thế nào ? Virus Ebola Nguy Hiểm thế nào ?[/caption]

Đồ họa: Việt Chung
Nguồn: Vnexpress - http://vnexpress.net/infographic/tu-van/do-nguy-hiem-cua-virus-ebola-3030108.html
Share:

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Được tạo bởi Blogger.

Tìm kiếm Blog này

Followers