Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

Biểu mẫu dài của Google Adwords về "Tạm ngưng tài khoản do vi phạm Điều khoản & điều kiện"

Bạn hãy điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu sau và gửi để Google xem xét trong trường hợp tài khoản Google Adwords của bạn bị khóa hoặc tạm ngưng cần Google hỗ trợ, giải thích cho bạn lý do khóa để bạn được mở lại tài khoản quảng cáo và không bị vi phạm các chính sách trước đó bạn gặp phải và bị khóa hoặc tạm ngưng tài khoản

https://support.google.com/adwords/contact/pf_suspended
Share:

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Được tạo bởi Blogger.

Tìm kiếm Blog này

Followers