Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Cách xóa group Facebook

[caption id="attachment_1573" align="aligncenter" width="530"]xoa group facebook xoa group facebook[/caption]

Hướng dẫn cách xóa Group Facebook :

  1. Nhấp vào Thành viên ở đầu nhóm

  2. Nhấp vào bánh răng bên cạnh tên của từng thành viên ngoại trừ tên của riêng bạn rồi chọn Xóa khỏi nhóm

  3. Tự xóa chính bạn sau khi bạn đã xóa những thành viên khác


Lưu Ý:

  • Facebook sẽ tự động xóa những nhóm không có thành viên. Nếu bạn đã tạo nhóm, bạn có thể xóa nhóm đó bằng cách xóa tất cả các thành viên rồi xóa chính mình.

  • Nếu bạn không phải là quản trị viên và người tạo nhóm này đầu tiên, bạn sẽ không thể xóa nhóm trừ khi người tạo nhóm đã tự nguyện rời nhóm.

Share:

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Được tạo bởi Blogger.

Tìm kiếm Blog này

Followers